Cần Thơ là thành phố lớn, hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Là thành phố lớn thứ 4 cả nước, đồng thời là một đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, nằm bên hữu ngạn của sông Hậu, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Quận Cái Răng

Quận Cái Răng được thành lập theo nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 2 tháng 1…

Diện tích : 63 km²

Dân số : 127.278 ng

Tòa nhà : 30 tòa

Quận Bình Thủy

Quận Bình Thủy là quận có quy mô kinh tế quan trọng của TP.Cần Thơ…

Diện tích : 1,440 km²

Dân số : 1.520.000 ng

Tòa nhà : 250 tòa

Quận Thốt Nốt

Thốt Nốt là một quận trực thuộc thành phố Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu…

Diện tích : 117,87 km²

Dân số : 201.642 ng

Tòa nhà : 30 tòa

Quận Ninh Kiều

Ninh Kiều là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu…

Diện tích : 29 km²

Dân số : 278.450 ng

Tòa nhà : 50 tòa

Quận Ô Môn

Ô Môn chính thức trở thành một quận thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc…

Diện tích : 125,408 km²

Dân số : 154.234 ng

Tòa nhà : 20 tòa

Văn phòng cho thuê tại Cần Thơ

Nội dung đang được cập nhật.

Chat luôn