Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương , nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây chính là trung tâm kinh tế tài chính và chính trị của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Quận Cẩm Lệ

Diện tích : 34 km²

Dân số : 143.632 ng

Tòa nhà : 25 tòa

Quận Thanh Khê

Diện tích : 9 km²

Dân số : 205,341 ng

Tòa nhà : 60 tòa

Quận Sơn Trà

Diện tích : 60 km²

Dân số : 173,455 ng

Tòa nhà : 30 tòa

Quận Hải Châu

Diện tích : 21,35 km²

Dân số : 221,324 ng

Tòa nhà : 50 tòa

Quận Liên Chiểu

Diện tích : 75 km²

Dân số : 170.153 ng

Tòa nhà : 25 tòa

Quận Ngũ Hành Sơn

Diện tích : 37 km²

Dân số : 105.237 ng

Tòa nhà : 20 tòa

Văn phòng dịch vụ tại Đà Nẵng

Nội dung đang được cập nhật.

Chat luôn