Tổng quan Quận 12

Quận 12 là quận nội thành phía tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh, là quận có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và là trung tâm công nghệ thông tin lớn nhất cả nước với diện tích tự nhiên là 52,78 km2 và dân số 451.737 người. Quận 12 sẽ là khu vực phát triển kinh tế vượt bậc trong những năm tới.

Tìm Văn phòng dịch vụ Quận 12

There are no posts to display.

Văn phòng dịch vụ tại Quận 12

Nội dung đang được cập nhật.