Tổng quan Quận Bình Tân

Quận Bình Tân là một quận nôi thành phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh gắn liền với Bến Xe Miền Tây. Diện tích tự nhiên lên đến 51.89 km2 và dân số 686.000 người. Cùng với tốc độ đô thị hóa cao, nền kinh tế của Quận Bình Tân phát triển mạnh và nhanh chóng theo hướng đô thị.

Tìm Văn phòng dịch vụ Quận Bình Tân

There are no posts to display.

Văn phòng dịch vụ tại Quận Bình Tân

Nội dung đang được cập nhật.