Tổng quan Quận Tân Phú

Quận Tân Phú là một quận nội thành mới của thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích tự nhiên 16 km2 và dân số 419.227 người. Hiện tại quận Tân Phú đang được đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ.

Tìm Văn phòng dịch vụ Quận Tân Phú

There are no posts to display.

Văn phòng dịch vụ tại Quận Tân Phú

Nội dung đang được cập nhật.