Quận 1

Diện tích : 7,73 km²

Dân số : 185.715 ng

Tòa nhà : 150 tòa

Quận 2

Diện tích : 50 km²

Dân số : 140.621 ng

Tòa nhà : 110 tòa

Quận 3

Diện tích : 5 km²

Dân số : 188.945 ng

Tòa nhà : 110 tòa

Quận 4

Diện tích : 4 km²

Dân số : 183.261 ng

Tòa nhà : 50 tòa

Quận 5

Diện tích : 4.27 km²

Dân số : 174.154 ng

Tòa nhà : 50 tòa

Quận 6

Diện tích : 7 km²

Dân số : 253.474 ng

Tòa nhà : 50 tòa

Quận 7

Diện tích : 36 km²

Dân số : 274.828 ng

Tòa nhà : 110 tòa

Quận 8

Diện tích : 19.18 km²

Dân số : 421.547 ng

Tòa nhà : 20 tòa

Quận 9

Diện tích : 114 km²

Dân số : 263.486 ng

Tòa nhà : 50 tòa

Quận 10

Diện tích : 6 km²

Dân số : 372.450 ng

Tòa nhà : 100 tòa

Quận 11

Diện tích : 5 km²

Dân số : 332.536 ng

Tòa nhà : 50 tòa

Quận 12

Diện tích : 52.78 km²

Dân số : 451.737 ng

Tòa nhà : 20 tòa

Quận Thủ Đức

Diện tích : 48 km²

Dân số : 474.547 ng

Tòa nhà : 10 tòa

Quận Bình Thạnh

Diện tích : 20.76 km²

Dân số : 479.733 ng

Tòa nhà : 150 tòa

Quận Gò Vấp

Diện tích : 19.74 km²

Dân số : 561.068 ng

Tòa nhà : 20 tòa

Quận Phú Nhuận

Diện tích : 5 km²

Dân số : 175.175 ng

Tòa nhà : 100 tòa

Quận Bình Tân

Diện tích : 51.89 km²

Dân số : 686.000 ng

Tòa nhà : 20 tòa

Quận Tân Phú

Diện tích : 16 km²

Dân số : 419.227 ng

Tòa nhà : 50 tòa

Quận Tân Bình

Diện tích : 22 km²

Dân số : 430.436 ng

Tòa nhà : 150 tòa

tại Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng cho thuê tại Tp.HCM được phân bổ rộng khắp cả các quận của thành phố, trong đó khu vực tập trung nhiều các lựa chọn văn phòng cho thuê nhất là Quận 1, Quận 2, Quận 3. Tiếp đến là Quận 4, Bình Thạnh và các quận lân cận khác khác. Nguồn cung ứng dồi dào với hơn 500 sản phẩm cao ốc văn phòng cho thuê. Odin Land tự tin sẽ đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhất những nhu cầu mà khách hàng đang tìm kiếm dựa trên nguyên tắc hoạt động: Lắng nghe, thấu hiểu, nhanh chóng và chính xác.